Bjarne Melgaard

Sydney , Australia
1967

Bjarne Melgaard är född 1967 i Sydney, Australien. Han bor och arbetar i Oslo. Han har studerat vid Konstakademien, Warszawa (1990) och Statens Kunstakademi, Oslo (1991) innan han flyttade till Nederländerna för att avsluta sina studier vid Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam och Jan van Eyck Academie, Maastricht (1993).

Melgaard började i mitten av 1990-talet med måleri, skulptur och installation i en neo-expressionistiskt, frenetisk stil. Hans konst handlar om mänsklighetens mörka sida, såsom självdestruktivitet, avvikande sexualitet och udda religiösa övertygelser. Den ger en inblick i subkulturer och parallella världar som existerar vid sidan om normalitetsvärlden – och som ofta diskuterar, undersöker och tänjer gränserna för samhällelig acceptans.

Melgaard har ett intensivt sätt att nästan attackera duken med färg. En mängd lager i olika tekniker ger verket en målerisk kvalitet, som bokstavligen drar med sig betraktaren in i en myriad av färg, form och uttryck. Penseldrag och färgstänk, tillsammans med en total kontroll av linjen, utgör en bas för ett tydligt och kanske stötande narrativ. Organiserat kaos är en av hans huvudprinciper både när det gäller komposition och innehåll, med fokus på att fånga det kreativa ögonblickets laddning och improvisation. Verken handlar ofta om exkludering och rädsla och väcker frågor om instinkt och passion, moral och normalitet. Ett manligt subjekt, som kan ses som ett av Melgaards många alter ego, befolkar det komplexa och kaotiska bildspråket. Som betraktare kan du känna dig som en voyeur med fullständigt tillträde till en främlings mest intima sfär.