Bella Rune

Sweden
1971

Bella Rune föddes 1971, hon bor och arbetar i Stockholm. Rune är utbildad vid Chelsea College of Arts i London, Storbritannien (1995–1998) och på Beckmans School of Design, Stockholm (1992–1994).

Rune skapar skulptur med performativa inslag och experimenterar med olika material och tekniker. Hennes praktik bottnar i ett intresse för hantverk, historia och samtidskultur, och tar ofta platsen den skapas för i anspråk. Närheten till klassiska textila traditioner, som exempelvis väven, återkommer genomgående i hennes verk. Rune intresserar sig även för hur nya digitala medier, som AR (förstärkt verklighet) kan användas för att länka den fysiska verkligheten med en virtuell värld.