Anna Camner

Stockholm , Sweden
1977

Anna Camner föddes i Stockholm 1977, där hon även bor och arbetar.

Camner är en svensk figurativ målare vars förföriska motiv; objekt, material och organiska former, framkallar en känsla av igenkänning samtidigt som de paradoxalt inte ter sig helt självklara för betraktaren. Verken andas mystik såväl som tvetydighet. Med teknisk briljans utnyttjar Camner måleriets möjligheter och skapar bilder som knappast skulle kunna åstadkommas med en kamera. Solkigt skyddsmaterial och förbrukade preventivmedel återges lika vackert som skört på Camners pannåer. Hennes arbetssätt kan nästan liknas vid en vetenskapsmans. Detaljer dissekeras, förstoras och exponeras. Ett återkommande inslag som Camner konsekvent har arbetat med i flera års tid är repetitiva organiska mönster.

Camner har ställt ut i Sverige och internationellt sedan hon examinerades från Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2003. Hennes verk har tidigare visats i separatutställningar i London och New York, och medverkat på The International Biennial of Contemporary Art (BIACI) i Cartagena i Colombia 2014 samt på Swedish Style i Mumbai, Indien 2019. I samband med att hon mottog Beckers konstnärsstipendium 2017 visades hennes verk på Färgfabriken i Stockholm.