Amy Simon

New York , NY , USA
1957

Amy Simon (1957) är en amerikansk född konstnär verksam i Stockholm. Hon har ställt ut internationellt sedan mitten på 1990-talet. Ett flertal museiutställningar som kulminerade i ett monumentalt deltagande i Venedig biennalen 2006. Simons arbetssätt omfattar en mängd olika medier, såsom rumsliga installationer, foto – dock en löpande tråd genom hennes konstnärskap förblir hennes teckningar. Ett teckningsuttryck som hon förfinat genom att arbeta med vax/lerbaserade färgpennor, där hon bygger upp lager på lager och skapar unika måleriska effekter. Detta arbete har varit ett fokus som följt med Amy Simon i snart över 30 år.

Foto: Jean-Baptiste Béranger.