Magasin III upphör med sin publika utställningsverksamhet efter snart 40 år i Stockholms Frihamn. Bakom beslutet ligger de stora utmaningar som hyresvärdens upprustningsarbete av fastigheten har fört med sig. Museet har sedan slutet av januari i år tvingats hålla stängt och evakuera lokalerna på grund av en omfattande vattenläcka. Totalentreprenaden av fastigheten beräknas vara klar först cirka 2027.

Mot den bakgrunden har ägarfamiljen som representeras av Robert Weil och Sandra Weil tillsammans med ordförande David Neuman fattat beslutet att stänga Magasin III vilket innebär att en del av medarbetarna behöver lämna organisationen. Arbetet med att förvalta och även expandera samlingen kommer att fortsätta. Den nationella och internationella utlåningsverksamheten kommer att intensifieras.

Magasin III har bedrivit en banbrytande utställningsverksamhet sedan år 1987/1988, där många svenska och internationella konstnärskap har introducerats till en allmänhet för första gången i Sverige. Institutionen har genom åren möjliggjort skapandet av ett stort antal nya verk under benämningen Magasin III produktioner. Verksamheten har även omfattat en lång rad av publikationer liksom betydelsefulla programserier. Magasin III går in i en fas, där vi utifrån vår historia och samling kommer analysera och utveckla vår särpräglade inriktning. Det framtida arbetet kommer kräva fortsatt innovation och ske i dialog med den offentliga sektorn för att undersöka alla tänkbara alternativ.

Robert Weil   Sandra Weil   
David Neuman
Stockholm den 20 maj 2024.

URVAL FRÅN SAMLINGEN

LYNDA BENGLIS

Lancia
1986

Upptäck samlingen

JENS FäNGE

Mannequin (OLUNDA)
2010

Upptäck samlingen

ALFRED LESLIE

Untitled
1990

Upptäck samlingen


Magasin III Museum for Contemporary Art grundades 1987​ av David ​Neuman och Robert Weil, och har sedan starten aktivt stöttat konstnärlig verksamhet genom utställningar, produktionen av konst och förvärv till samlingen. Vi tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Magasin III är en fristående kulturinstitution inom den privatägda koncernen Proventus AB samt Familjen Robert Weils stiftelse. Stiftelsen är genom flera institutioner och projekt djupt engagerad inom bild-, film- och scenkonst, utbildning, hållbarhetsfrågor och gränsöverskridande samtal med respekt för religionens betydelse.