Magasin III är stängt tills vidare. Den 22 januari drabbades vi av en vattenskada i samband med omfattande byggarbeten som pågår i hela byggnaden. Ingen konst skadades men vi ser tyvärr ingen annan möjlighet än att hålla stängt så länge som de omfattande byggarbetena pågår. I dagsläget vet vi inte när museet kan återöppna.


TRULS MELIN, MENTALT SÄLLSKAP

Utanför museet finns Truls Melins verk Mentalt sällskap från 2009 att uppleva.

Läs mer

MAGASIN III PLAY: SIROUS NAMAZI

Nytt på vår play-sida: kortare klipp från skapandet av Sirous Namazis separatutställning Pending, filmande i Namazis ateljé, i en 3D-studio och på Magasin III.

Se klippen

Urval från samlingen

ANNIKA ELISABETH VON HAUSSWOLFF
The Memory of Water
2005

Upptäck samlingen


Magasin III Museum for Contemporary Art grundades 1987​ av David ​Neuman och Robert Weil, och har sedan starten aktivt stöttat konstnärlig verksamhet genom utställningar, produktionen av konst och förvärv till samlingen. Vi tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Magasin III är en fristående kulturinstitution inom den privatägda koncernen Proventus AB samt Familjen Robert Weils stiftelse. Stiftelsen är genom flera institutioner och projekt djupt engagerad inom bild-, film- och scenkonst, utbildning, hållbarhetsfrågor och gränsöverskridande samtal med respekt för religionens betydelse.