ÖPPET FREDAGAR OCH LÖRDAGAR KL. 11–17


VÅRT BIBLIOTEK

Läs mer om vårt referensbibliotek tillika seminarierum.

Läs mer

MERİÇ ALGÜN – A GLOSSARY OF DISTANCE AND DESIRE

Öppnar lördag 1 april! Separatutställning med Meriç Algün, curerad av Sofia Ringstedt.

Läs mer

Urval från samlingen

GABRIEL OROZCO
Samuraï Tree Animation
2007

Upptäck samlingen


Magasin III Museum for Contemporary Art fördömer invasionen av Ukraina. Rysslands avskyvärda militära handlingar står i strid med mänskliga rättigheter och är ett krig mot hela den civiliserade världen samt dess demokratiska värden. Kriget måste omedelbart stoppas och människoliv räddas.
 
Vi är även djupt bekymrade över vad de väpnade handlingarna innebär för Ukrainas kulturarv och kulturliv. Byggnader, samlingar och föremål utsätts för enorma risker och i värsta fall total förstörelse. Våra kollegor i Ukraina kämpar för att skydda och bevara landets kulturarv för kommande generationer.

Vi tror på den fria tanken. Vi tror på konstens och kulturens förmåga att inspirera och föra samman människor. Vi står i solidaritet med Ukraina och dess modiga befolkning.