Magasin III är stängt tills vidare på grund av det omfattande byggarbetet som pågår i hela byggnaden. I dagsläget vet vi inte när museet kan återöppna. Läs mer om varför


TRULS MELIN, MENTALT SÄLLSKAP

Utanför museet finns Truls Melins verk Mentalt sällskap från 2009 att uppleva.

Läs mer

MAGASIN III PLAY: SIROUS NAMAZI

Nytt på vår play-sida: kortare klipp från skapandet av Sirous Namazis separatutställning Pending, filmande i Namazis ateljé, i en 3D-studio och på Magasin III.

Se klippen

Urval från samlingen

RéMY ZAUGG
ETT SJÄLVPORTRÄTT / A SELFPORTRAIT
1992–96

Upptäck samlingen


Magasin III Museum for Contemporary Art grundades 1987​ av David ​Neuman och Robert Weil, och har sedan starten aktivt stöttat konstnärlig verksamhet genom utställningar, produktionen av konst och förvärv till samlingen. Vi tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Magasin III är en fristående kulturinstitution inom den privatägda koncernen Proventus AB samt Familjen Robert Weils stiftelse. Stiftelsen är genom flera institutioner och projekt djupt engagerad inom bild-, film- och scenkonst, utbildning, hållbarhetsfrågor och gränsöverskridande samtal med respekt för religionens betydelse.