Audioguide: To be continued…

Magasin 3:s intendenter och några av konstnärerna berättar om några av verken i utställningen To be continued… som visas på Magasin 3 2007.

Medverkande: David Neuman, konsthallschef Magasin 3, Tessa Praun, intendent Magasin 3, Richard Julin, chefsintendent Magasin 3, Alfredo Jaar, konstnär, Nahum Tevet, konstnär, Katharina Grosse, konstnär, Ernesto Neto, konstnär, Matts Leiderstam, konstnär, Leonard Forslund, konstnär, Fabrice Gygi, konstnär, Lars Nilsson, konstnär och Matti Kallioinen, konstnär
Språk: svenska och engelska
Datum: september 2007
Längd: 43 min
Utställning: To be continued…

Audioguiden är producerad av Magasin 3 i samarbete med Kajsa Norell.

Audioguider
Dela: