Artist talk: Tal R

Samtal mellan chefsintendent Richard Julin och Tal R i samband med utställningen Old Confused som visades på Magasin 3 hösten 2009.

Inspelat den 5 november 2009 på Magasin 3, Stockholm

Språk: engelska

Längd: 46:49

Artist talks
Dela: