Miroslav Tichý & Julia Margaret Cameron – Long Moments

INNEHÅLL:

Prolog av David Neuman, direktör Magasin 3 Stockholm Konsthall
Långa ögonblick, essä av Tessa Praun, intendent Magasin 3 Stockholm Konsthall


Utställningskatalog nummer 37
Antal sidor:
64, färg, illustrerad
Bandtyp:
häftad
Formgivare: Sandra Praun, Designstudio S

Språk: svenska och engelska
År: 2008
Utgivare: Magasin 3 Stockholm Konsthall
ISBN: 978-91-976646-1-5


UTDRAG:

Långa ögonblick av Tessa Praun

Jag har aldrig gjort någonting annat än att låta tiden gå.
Jag går till stan och måste göra någonting istället för att inte göra något alls. Så jag tryckte helt enkelt på utlösaren. 
MIROSLAV TICHÝ

Rörelse, skratt, en blinkning, ett ord – klick – ett ögonblick fångat i kamerans inre som senare släpps ut igen och sprider sig över pappret. Fotografins magi som framkallas i mörkret genom att släppa in ljus för en viss tid. Fysiskt som blivit abstrakt blir fysiskt igen. Förvandling från färg till svartvitt, från tredimensionellt till tvådimensionellt. Rörelser har frysts, ljud har tystnat. Tiden har stannat upp i ett enda oändligt långt ögonblick. Tid – ett grundläggande begrepp som dock är svårt att definiera. Tid – en betydande del av fotografin. Fotografins poesi skapas av konstnärens kunskap om samspelet mellan ljus och tid och den bjuder in betraktaren att resa genom en värld präglad av försöken att upphäva gränserna mellan det förflutna, nuet och framtiden.

Jag ville fånga allt vackert jag såg
och till sist har jag stillat min längtan. 
JULIA MARGARET CAMERON

Två konstnärer som har valt fotografi som uttrycksmedel, separerade genom en tidsålder. Deras verk är väsensskilda men besläktade, de känns samtida och ändå tidlösa. Deras skapande möts i viljan och förmågan att fånga sin tidsanda och göra den beständig. Miroslav Tichýs och Julia Margaret Camerons bildspråk är resultaten av vitt skilda förutsättningar. Tichý komponerade överraskande bilder som fått det avbildade att i all sin alldaglighet kännas spännande. Cameron har avbildat celebriteter i avslappnande ögonblick och deras familjemedlemmar som idealiserade skönheter. Bådas tidsfördriv strävar efter att fånga in det alldagliga och hålla fast vid det extraordinära, ett försök att få det flyktiga att räcka längre eller minuter att kännas spontana. (…)