8 februari 2022

Valfrändskaper

Georg Baselitz, Otto G. Carlsund, Nick Cave, Simon Fujiwara, Susanne Henriques, Wilhelm Kåge, Evert Lundquist, Harald Lyth, Mark Manders, Ohad Meromi, Lars Nilsson, Jonas Nobel, Laure Prouvost, Yinka Shonibare CBE, Luc Tuymans, Rebecca Warren, Rachel Whiteread, Andrea Zittel

Curator: David Neuman

Valfrändskaper är en utställning som utgår från möten mellan likartade konstnärliga uttryck. Det visuella språket är ofta besynnerligt sammanlänkat och i denna presentation har konstnärernas skapande ibland nått liknande konklusioner, men resan dit är oftast väldigt egen. Utställningen är curerad av vår tidigare museichef och medgrundare David Neuman, och presenterar många helt nya verk från Magasin III:s samling.

I sin roman Valfrändskap från 1809 lånar Goethe teorier från den kände svenske 1700-talskemisten Torbern Bergman, och i modern tid använder författaren Gunnar Ekelöf samma titel för att belysa dragningen mellan två närstående enheter. I utställningen får vi ta del av överraskande möten, som curatorn David Neuman ser som djupt besläktade – valfrändskaper. Utställningen presenterar många helt nya verk från vår samling och återknyter samtidigt till ikoniska konstverk, som tidigare har visats hos oss. Hur verken är installerade i rummet tar avstamp i en skiss av Otto G. Carlsund.

I rummet som Valfrändskaper visas i började Magasin III sin utställningsverksamhet för över 35 år sedan. På väggarna och golven har hundratals konstverk ställts ut. Det är faktiskt så att under lager på lager av väggfärg och golvfärg finns det avtryck av bildkonst och ibland till och med enastående verk som har målats över. En historia som sitter i väggarna, brukar man lite nonchalant kalla det. Den här gången önskade jag undvika väggarna.

Min utgångspunkt är en skiss av den svenske konstnären och konstcuratorn Otto G. Carlsund. Mina funderingar blev startskottet för att få till tre fiktiva rum omgärdade av ett skal, som nu blev väggarna i det fysiska rummet. Valfrändskaper är ett begrepp som jag reducerat till ”kinship” och är i min egen tolkning ett visuellt möte där upphovspersonerna kan komma från helt olika infallsvinklar, men där det subjektiva mötet visar en synbar resonans och förståelse för uttrycket.

Objekten i dessa tre fiktiva rum förhåller sig lite som pjäserna i ett schackspel, oftast faktiskt ända ner till deras egen fysikalitet, och understryks av Otto G. Carlsunds skiss på det gråmålade golvet. 

   David Neuman

Om samlingen
Magasin III:s samling är en källa för nya presentationer och omtolkningar. Genom platsspecifika produktioner och ytterligare förvärv har Magasin III skapat en av Europas mest betydande samlingar med samtidskonst. Sedan 1987 har Magasin III:s samling vuxit hand i hand med vårt utställningsprogram, inklusive mer än sjuttio verk som har skapats speciellt till Magasin III. Genom att ta hand om och aktivt låna ut verk till andra stora och små institutioner över hela världen bidrar Magasin III till att konstnärer får möta nya publiker och möjliggör att verken får upplevas i nya sammanhang.

För mer information, vänligen kontakta:
Lisa Boström, Kommunikationschef
E-post: bostrom@magasin3.com
Tel: 0707728722