7 februari 2004

Stängsel

STÄNGSEL

LG Lundberg

7 februari- 6 juni 2004

Curator: David Neuman

Under sex år koncentrerade sig konstnären LG Lundberg på ett enda motiv. Åren 1973 – 1979 skapade han målningar av stängsel mot mörk bakgrund. Ur stängselmotivet utvecklade han en form som han gjorde objekt och skulpturer av.

David Neuman, utställningens curator och konsthallschef säger:

När Magasin 3 Stockholm Konsthall lyfter fram stängselmålningarna i konstnären LG Lundbergs produktion är det som att återupptäcka ett bortglömt, unikt och ytterst koncentrerat ouvre från denna period. Verken från de sex åren har aldrig visats i en omfattande utställning.

Nu presenteras 50 stängselmålningar och objekt tillsammans med verk som kan ses som en upptakt till stängselperioden. Innan LG Lundberg började arbeta med stängsel målade han detaljerat återgivna motiv influerade av popkonst och nyrealism. Idag är han framförallt uppmärksammad för sina målningar av Stockholms skärgård, som är reducerade i färg och form och har en fotografisk känsla. LG Lundbergs envisa arbete med ett enda motiv på 70-talet står ut i svensk konsthistoria. Hans arbete fascinerar, men väcker också frågor.

Olle Granath skriver om motivet:

Mångfalden är rik och att bestämma det egna läget – framför eller bakom – blir allt svårare. Frågan är om man är innestängd eller utesluten. Konstnären har i varje fall funnit sitt svar, han har funnit poetisk frihet på vilken sida han än befinner sig.

Om konstnären:

LG Lundberg har ställt ut aktivt sedan mitten av 1960-talet. År 2003 hade han separatutställningar på Konsthallen i Hishult och på Gallerie Flach, Stockholm. Internationellt har han haft separatutställningar i Finland, Frankrike, Holland, Schweiz, Spanien och Tyskland. Lundberg är representerad i flera samlingar bland annat på Magasin 3 Stockholm Konsthall, Moderna Museet, Nationalmuseum och Göteborgs konstmuseum.

I samband med utställningen publiceras en katalog med rikt bildmaterial och text av Olle Granath, tidigare överintendent på Statens Konstmuseer och Elisabeth Millqvist, assisterande intendent på Magasin 3 Stockholm Konsthall.

För mer information vänligen kontakta:

För ytterligare upplysningar samt pressbilder kontakta Tove Schalin på Magasin 3 Stockholm Konsthall tel + 46 8 545 680 40, fax + 46 545 680 41, e-mail: schalin@magasin3.com