5 september 2009

Smadar Dreyfus

SMADAR DREYFUS

11 september – 13 december 2009

Curator: Tessa Praun

Den London-baserade israeliska konstnären Smadar Dreyfus intresserar sig för hur mening skapas men även förvrängs i mötet mellan det vi uppfattar med våra ögon och det vi hör. I flera verk har hon separerat bild och ljud för att skapa olika perspektiv utifrån samma situation.

Magasin 3 Stockholm Konsthall har glädjen att presentera Dreyfus första utställning i Norden. Den inkluderar tre verk varav det allra senaste är en storskalig installation med titeln Mother’s Day (2006-08). Med ljudupptagningar från firandet av Mors dag vid den israelisk-syriska gränsen på Golanhöjderna undersöker Smadar Dreyfus röstens roll och påverkan i det offentliga rummet på denna omtvistade plats.

Tessa Praun, utställningens curator:

Genom att alternera ljudupptagningar med tysta bilder försätts betraktaren i en position där hon blir delaktig och får vara med om en upplevelse som överträffar rollen som observatör. Verket frigörs från sin specifika situation och öppnas upp för betraktarens egna erfarenheter och associationer. Avgörande för Smadar Dreyfus arbetssätt är att hennes verk inte är dokumentärer även om de ofta utgår från dokumentärt material och på så vis behåller de en tvetydighet och mystik.

I utställningen visas även Dreyfus verk 360 degrees, 2007, och UNTITLED (family), 1996.

Om konstnären:

Smadar Dreyfus är född 1963 i Tel Aviv, Israel. Sedan 1990-talet bor och arbetar hon i London. Hon fick stor uppmärksamhet på Istanbulbiennalen 2005 för sitt verk Lifeguards från samma år. Smadar Drefyus verk har visats internationellt och i separatutställningar i Storbritannien och nu senast i Belgien på Extra City Kunsthal Antwerpen (2008).

Publikation:

I samband med utställningen ger Magasin 3 ut Smadar Dreyfus första och rikt illustrerade publikation. Den behandlar speciellt installationen Mother’s Day. Förord av David Neuman, texter av Mladen Dolar och Anselm Franke samt ett samtal mellan Tessa Praun och Smadar Dreyfus.

För mer information vänligen kontakta:

Tove Schalin, koordinator: schalin@magasin3.com, 08-545 680 44, 070-270 86 35.