7 september 2023

Skin of the Soul

Skin of the Soul
Nathalie Djurberg & Hans Berg, Carin Ellberg,
Noa Eshkol, Anton Henning, Susanne Henriques,
Markus Schinwald, Linnéa Sjöberg, Olle Skagerfors,
Geraldine Swayne, Sixten Sandra Österberg

9 september – 17 december
Curatorer: Tessa Praun & Sofia Ringstedt

Samlingspresentationen Skin of the Soul närmar sig kroppen som möjlig skådeplats såväl som barriär för vårt inre liv. I skärningspunkten mellan det kroppsliga och det själsliga framträder eller hämmas de inte sällan motstridiga krafterna som existerar inom oss. Där kan vi utforska våra sårbarheter och styrkor. Känslomässiga upplevelser av trauman, sorg och rädslor liksom begär, lust och passion tenderar att stiga upp till ytan. På liknande sätt kan fysiska erfarenheter tränga in långt under huden och nå djupare känsloplan.

I de presenterade konstverken, som alla är del av Magasin III:s samling, manifesteras denna idé genom deras motivvärld och konstnärernas arbetsmetoder. Verken relaterar på olika sätt till samspelet mellan det yttre och inre livet, och till det mänskliga behovet av att tillåta saker att leta sig in eller ut. Kroppen kan vara både laddad och avväpnande, i kontroll eller dominerad. Ofta är den även förbunden med kulturella och sociala konventioner. Detta återspeglas i gestaltningar av intima samexistenser, kroppsliga iscensättningar av det mänskliga undermedvetna, liksom uttryck för drifter och begär. Flertalet verk ställer sig i bjärt kontrast mot samhälleliga föreställningar och utmanar snäva normer kring kropp, god smak och tabun.