3 februari 2014

Vårsäsongen 2014: I’m Still Here & The Drawing Room

I’M STILL HERE

15 februari-8 juni 2014

Curatorer: Richard Julin och Tessa Praun

Erik Aalto, John Bock, Christian Boltanski, Tom Friedman, Oscar Guermouche, David Hammons, Sofia Hultén, Aernout Mik, MoonspoonSaloon, Lars Nilsson, Pipilotti Rist, Lara Schnitger, Santiago Sierra, Laurie Simmons & Allan McCollum, Geraldine Swayne, Sam Taylor-Johnson, Andrea Zittel

Vårens stora utställning I’m Still Here belyser olika aspekter av vad det innebär att vara människa. I relation till det komplexa mänskliga varandet är utställningen en fragmentarisk sammanställning av karaktärsdrag, beteendemönster och drivkrafter som lyser igenom i konstverken man möter.

I’m Still Here presenterar skulptur, måleri, fotografi, installationer och filmverk ur Magasin 3:s samling av 20 svenska och internationella konstnärer. En del verk visas för första gången hos oss. Utställningen innebär även återseenden av verk som skapats speciellt för Magasin 3, som Pipilotti Rists monumentala Tyngdkraft, var min vän, samt stora produktioner av Christian Boltanski, John Bock, Sofia Hultén och Lars Nilsson.

– Utställningstiteln kan ses som en poetisk beskrivning av det allmänmänskliga varandet. En mening som i det ständiga sökandet av identitet får stå för en paus ­ ett konstaterande av ens existens som en betryggande bekräftelse i sig.

­ – Richard Julin och Tessa Praun


THE DRAWING ROOM

15 februari-8 juni 2014

Curator: David Neuman

Maya Attoun, Ann Böttcher, Mark Dion, Marcel van Eeden, Carl August Ehrensvärd, Kendell Geers, Jan Groth, Robert Guillot, Carl Hammoud, Carl Fredrik Hill, Bror Hjorth, Ernst Josephson, R.B. Kitaj, Alfred Leslie, Elias Martin, Bjarne Melgaard, Jockum Nordström, Tal R, Julie Roberts, Gil Shani, Johan Tobias Sergel, Amy Simon, Olle Skagerfors, Jacob Stangerup, Fredrik Söderberg, Keith Tyson, Alexandra Zuckerman, Christine Ödlund

Magasin 3 visar ett sjuttiotal teckningar från sin unika samling. Arbeten på papper är oftast något helt ocensurerat och sällan omarbetat ­konstnären uttrycker sig spontant och direkt på pappret. Utställningen presenterar verk från mitten av 1700-talet fram till verk gjorda för bara några veckor sedan. I utställningsrummet kommer det att finnas möjlighet att sitta ner och begrunda den visuella verkligheten, som i gamla tiders ”drawing rooms”.

Magasin 3 har under alla år skapat utställningar som oftast är förknippade med internationella premiärvisningar. Kanske man till och med vågar påstå att storskaliga verk har varit något av vårt signum. Samlingen består idag av 100-tals verk som omfattar många av vår samtids mest intressanta konstnärskap. Parallellt med denna inriktning på Magasin 3 har David Neuman drivit något av ett ”eget spår”, som omfattat ett systematiskt samlande av verk på papper.

”Vi har en oerhörd bredd bland teckningarna i samlingen. Inte bara för att de spänner över nästan 300 år, de visar skapandet i sitt bästa uttryck. Jag upplever det verkligen som att skapandet är så ytterst befriat från tid och rum. De frågor, de observationer, den intensitet man finner i dessa arbeten visar med en brutal tydlighet att människan för evigt har varit sysselsatt med liknande frågor ­ jag finner det så befriande.”

”En röd tråd som finns i ”The Drawing Room” är relationen mellan id (jaget) och naturen. På ett naivt sätt skulle man kunna säga, vem var först, eller vad betyder mest? Är det människan som via sina observationer gestaltar naturen, eller är det naturen (även den abstrakta) som ger ”allt” till människan (jfr engelskans mankind). Samspelet mellan dessa krafter har varit min utgångspunkt i urvalet av teckningarna i utställningen, ibland har det smugit in en och annan teckning som talar om vår civilisation, men för det mesta är det dessa starka krafter som bildar både innehåll och ramverk.”

– David Neuman

Audioguide med David Neuman och Lena Endre

I relation till The Drawing Room skapas en audioguide där David Neuman och skådespelaren Lena Endre samtalar om sina upplevelser av verken i utställningen. Tillgänglig från och med säsongsöppningen 15/2.

För mer information:

Lisa Boström, kommunikationsansvarig:
bostrom@magasin3.com, mob 070-772 87 22
Magasin 3 Stockholm Konsthall, Frihamnsgatan 28
115 56 Stockholm, magasin 3.com