13 maj 2013

Magasin 3 i nytt samarbete med Handelshögskolan

Magasin 3 har glädjen att tillkännage ett nytt samarbete med Handelshögskolan. Från och med i vår kommer en serie med nio centrala filmverk från Magasin 3:s samling att visas i högskolans lokaler i centrala Stockholm. Genom att föra konstverken till studenterna, och visa filmerna där fortlöpande under nio månader, strävar Magasin 3 inte bara efter att öppna sin samling för en bredare publik. I centrum för detta gemensamma initiativ finns en önskan att omfatta och förmedla den speciella experimentanda och de nya sätt att se som dessa filmer representerar.

Vernissage tisdag 21 maj kl 16 på Handelshögskolan.
Invigning av David Neuman, museichef Magasin 3 och Lars Strannegård, Prorektor, Handelshögskolan. Välkommen! Filmprogrammet är därefter öppet för besökare under Handelshögskolans ordinarie öppettider, måndag-fredag kl 8-17.

Filmprogrammets curator Nina Øverli, Magasin 3, har valt att inleda serien med Janine Antonis film Touch, 2002:

– Uppfinningen av kameran har en speciell betydelse i konsthistorien, och i synnerhet för kvinnliga konstnärer. Från dokumentärfotograferna Dorothea Lange och Diane Arbus, till de avantgardistiska filmskaparna Maya Deren och Agnès Varda, och banbrytande videokonstnärerna Joan Jonas och Martha Rössler, har kvinnor från början använt sig av kameran för att åstadkomma något nytt. Filmserien visar ett urval av videokonst från Magasin 3:sa samling, skapad av kvinnor som kan sägas följa den väg som dessa pionjärer pekade ut – verk gjorda från mitten av 1990-talet och fram till idag. Dessa filmer utgör, var och en på sitt eget sätt, en subtil men märkbar perspektivförskjutning – en omdaning av seendet som ifrågasätter etablerade former och konventioner, säger Nina Øverli.

Med detta projekt vill Magasin 3 – tillsammans med Handelshögskolan – förmedla vår gemensamma övertygelse att konst är en uttrycksform som fortsätter att växa och berika i takt med att den ses och utmanas av en ny publik, i nya situationer.

– Vår önskan är att studenter, och besökare som vistas i vårt Atrium, ska uppleva Handelshögskolan som en tät kunskapsmiljö – både vetenskapligt och praktiskt – och att de ska ta in kunskap på många olika sätt. Dessa filmer representerar en speciell experimentanda, som även återfinns i vår utbildning och forskning, säger prorektor Lars Strannegård vid Handelshögskolan i Stockholm.

Om Magasin 3:

Magasin 3 i Frihamnen är en av Sveriges ledande institutioner för samtidskonst. Det öppnade 1987 och har idag en av Sveriges mest betydande samlingar av samtidskonst. Museet har introducerat flera av världens främsta konstnärer till den nordiska publiken; exempelvis Ai Weiwei, Pipilotti Rist och Tom Friedman. Verksamheten drivs som en fristående kulturinstitution av den privatägda koncernen Proventus AB.

Om Handelshögskolan:

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBAprogram, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi.

För mer information vänligen kontakta:

Lisa Boström, Kommunikationsansvarig, Magasin 3 Stockholm Konsthall
mobil: 0707 728 722, alt. e-post: bostrom@magasin3.com

Carina Aspenberg, Kommunikationsdirektör vid Handelshögskolan i Stockholm
mobil: 0703 969 014, alt. e-post: carina.aspenberg@hhs.se