22 september 2022

Jill Magid – Foreign Body Ingested

23 september – 15 oktober, 2022

Foreign Body Ingested visas från och med den 23 september på Magasin III och är avsett som en kommentar på Chris Burdens konstnärliga praktik. För Magasin III har den amerikanska konceptkonstnären Jill Magid skapat ett nytt verk, Foreign Body Ingested (Portrait of My Son), som kommer att visas tillsammans med ett av Magids tidigare verk.

Konstnären, författaren och filmskaparen Jill Magid undersöker maktstrukturer på en intim nivå och utforskar de känslomässiga, filosofiska och juridiska spänningarna som finns mellan institutioner och individer. I vart och ett av sina fördjupande projekt omger sig Magid av auktoritetssystem, såsom statliga byråkratier, en underrättelsetjänst eller förvaltare av andra konstnärers kvarlåtenskaper. Hennes verk realiseras i en mängd olika medier, såsom skulptur, text och film.

Magasin III har bjudit in Jill Magid att utifrån sitt konstnärskap kommentera museets pågående utställning med konstnären Chris Burden. Utställningen presenterar sidor ur Burdens egenutgivna Deluxe Photo Book 1971–73, där han dokumenterade tjugotre av sina egna performanceverk från den perioden. Magids verk reagerar på Burdens genom att på liknande sätt utforska frihetsbegreppet, testa gränserna för vad som ligger inom de juridiska och etiska ramarna, samtidigt som verket integrerar den egna kroppen i konstnärliga praktiker. Samtidigt identifierar Magid en problematisk heroisk hållning i Burdens utmanande koncept, och som kontrast låter sina egna konstnärliga provokationer utgå från en sårbarhet och ett ifrågasättande, vilket möjliggör kritik mot sin egen priviligierade position.

Magid närmar sig installationen med Burdens verk som ett eget maktsystem, och tillstår att detta system handlar lika mycket om Burdens verk som institutionens utställning av det, och om konstvärldens fortsatta kanonisering av hans tidiga performancepraktik. Genom att definiera sitt eget subjekts position i förhållande till detta system har hon gjort ett nytt verk för Magasin III, Foreign Body Ingested (Portrait of My Son) (2022), och väljer att presentera det tillsammans med sitt verk Auto Portrait Pending (2005).

Utgångspunkten för Foreign Body Ingested (Portrait of My Son) är ett mynt, en penny, som hör till konstnärens verk Tender, och som hennes unge son råkade svälja. Myntet är fixerat i en specialgjord platinainfattning och fäst vid en silverkedja som har samma längd som sonens matsmältningsbana. Ursprungligen utgjorde Tender-myntet en del av ett offentligt konstverk, beställt under covid-19-pandemin. Magid intervenerade i den amerikanska ekonomin genom ett utspritt monument. Verket består av 120 000 pennies, nypräglade år 2020 och graverade längs kanten med orden ”THE BODY WAS ALREADY SO FRAGILE” och som sattes i omlopp. Antalet Tender-pennies motsvarar 1 200 amerikanska dollar i stimulanscheckar som USA:s finansdepartement utfärdade till individer.

Auto Portrait Pending undertecknade Magid ett kontrakt med ett företag om att bli en diamant när hon dör. Kontraktet specificerar avtalet för hennes omvandling och detaljerna i hennes eventuella diamant. Vid hennes död kommer diamanten att skapas av kolet från hennes aska.

Auto Portrait Pending bryter ned konstnärens kropp för att cirkulera på konstmarknaden medan Foreign Body Ingested (Portrait of My Son) förlänger denna gest efter att konstnärens verk cirkulerade genom hennes egen sons kropp.

För pressinformation och pressbilder, kontakta
Lisa Boström: 
bostrom@magasin3.com eller +46 (0)70 772 87 22.

Jill Magid (f. 1973)  är en amerikansk konstnär, författare och filmskapare. Hennes separatutställningar har ägt rum på The Renaissance Society, Chicago; Tate Modern, London; Dia Bridgehampton; Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Mexico City; San Francisco Art Institute; Whitney Museum of American Art, New York; Berkeley Museum of Art, Kalifornien; Tate Liverpool; Nederländernas säkerhets- och underrättelsebyrå. Hennes första långfilm, The Proposal (2018), på uppdrag av Field of Vision och distribuerad i USA av Oscilloscope Laboratories, hade premiär på Tribeca Film Festival och vann flera prestigefyllda festivalpriser. Hennes verk ingår i samlingarna på bland annat Centre Pompidou, Whitney Museum of American Art, Fundación Jumex, Walker Art Center och Magasin III Museum for Contemporary Art. Magid har erhållit Guggenheim Fellowship 2021, VIA Art Fund Grant 2021, Creative Time Artist Commission 2020 och Calder Prize 2017.

Magasin III Museum for Contemporary Art har sedan starten 1987 fokuserat på att stödja konstnärligt skapande och experimenterande. Museets samling har vuxit hand i hand med utställningsprogrammet och inkluderar även över sjuttio produktioner gjorda speciellt för Magasin III. Genom att vårda och förvalta konstverk och aktivt låna ut dem till andra institutioner, stora som små över hela världen, främjar Magasin III konstnärers möten med en ny publik och att verken kan upplevas i nya sammanhang. Förutom att besöka aktuella utställningar kan besökarna numera också få ta del av processerna bakom kommande utställningar, skapandet av nya verk och omhändertagandet av samlingen när den inte visas. Med denna nya modell vill vi möjliggöra en djupare förståelse för konstnärlig praktik och för hur kreativa idéer och visioner tar form.