12 juni 2017

INTERMISSION

Magasin III är stängt. Under de följande två åren kommer vi att utforska hur en institution idag kan arbeta vidare i relation till sin publik och skapa ett unikt tillfälle att se över och omforma vår roll nationellt och internationellt.

Jag kände ihop med museets styrelseordförande Robert Weil att vi nu har tillfälle att ordentligt fundera över hur man bäst fortsätter att stödja konsten och konstnärer. Det intressanta är att göra något annorlunda. Vi har möjlighet att vara mer excentriska än andra. – Museichef David Neuman.

Under uppehållet kommer Magasin IIIs kommunikation fortsätta via vårt nyhetsbrev och sociala medier och vill du följa oss lite närmare så föreslår vi att gå med i vår III Art Club.

Vi är både glada och stolta över de många konstupplevelser som vi har delat med er under våra första 30 år. Vi har påbörjat produktionen av en publikation om Magasin IIIs historia och vi kommer fortsatt ha en intensiv utlåningsverksamhet från vår samling till världens museer.

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle, därför har vi sedan starten givit utställande konstnärer möjlighet att producera nya verk. Verk som påverkar, engagerar och ifrågasätter. Våra samarbeten med konstnärer kring dessa nya verk finns samlade under rubriken Samlingen om du vill ta del av processerna bakom. När konstnärer har möjlighet att experimentera bryter de ny mark, vilket kanske förklarar varför så många av Magasin IIIs produktioner markerar nya faser i konstnärernas karriärer. Dessa verk utgör kärnan i vår växande samling.

Nu tar vi en paus i det publika arbetet för att utforma det framtida Magasin III. Vi ser fram emot att ses snart igen!

För mer information, vänligen kontakta:
Lisa Boström, kommunikationsansvarig
Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Frihamnsgatan 28, 115 56 Stockholm
bostrom@magasin3.com
Tel 08-545 680 58, Mob 070-772 87 22