1 mars 2023

Magasin III visar filmprogram på Handelshögskolan

Gränsland – mellan yttre och inre tillstånd
Våren & hösten 202
Curator: Sofia Ringstedt

Under våren och hösten 2023 visas en serie med sju filmverk från Magasin III:s samling i Handelshögskolans atrium. Samarbetet är en tillbakablick på och uppföljning av Magasin < 3 Handelshögskolan, 2013, ett filmprogram och samarbete som blev startskottet för skolans Art Initiative. Nu firar Handelshögskolan de första tio åren med stark konstprofil genom att återigen samarbeta med Magasin III. Kimsoojas film Bottari Alfa Beach, 2001, inleder filmprogrammet och kan ses från och med den 2 mars. Se nedan för programmet i sin helhet, som inkluderar verk även av Jumana Emil Abboud, Janine Antoni, Mircea Cantor, Smadar Dreyfus, Cecilia Parsberg och Vangelis Vlahos.

Det var Magasin III som hjälpte oss fyra av startskottet till vår konstsatsning. Det känns högtidligt att sammanfatta Art Initiatives första tio år med att återigen samarbeta med en så ambitiös och kunskapsbaserad verksamhet som Magasin III. Jag ser fram emot att våra studenter ska få uppleva och utvecklas av filmprogrammet. Art Initiative skapar ständigt föreläsningar och samtal om konsten vi har på skolan för att hjälpa studenterna att knyta an till verken, och det kommer vi under året göra med det här filmprogrammet, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm och den som för tio år sedan inledde samarbetet med Magasin III. Läs mer om Art Initiative och Handelshögskolan här.

Vi är glada över att filmverk ur Magasin III:s samling återigen visas för studenterna i deras egna miljö på Handelshögskolan. Fyra av verken i filmprogrammet visades även 2013, tre av dem har tillkommit enligt vår intendent Sofia Ringstedts urval och tankar om gränsland, som såväl fysisk plats som en metafor. Vi ser fram emot de samtal och möten som kommer att ske med studenterna under 2023. 

 – Tessa Praun, Museichef & Chefsintendent, Magasin III


 

Gränsland – mellan yttre och inre tillstånd

De utvalda verken till filmprogrammet Gränsland har kommit till utifrån från vitt skilda kontexter och idévärldar men knyter alla an till en form av gränsland, vare sig som en mellanmänsklig eller inommänsklig plats. Gränsland kan syfta på trakterna kring de skiljelinjer som dras mellan människor, såsom statsgränser eller sociokulturella avgränsningar. Att befinna sig i ett gränsland kan likväl avse det inre gränsland som återfinns i en människa mellan två själsliga tillstånd. Många gånger kan det yttre och inre gränslandet sammanfalla eller utlösa varandra. I filmprogrammet Gränsland ser vi exempel på verk som skildrar resor från ett tillstånd till ett annat, men också redogörelser av att pendla eller vara stagnerad däremellan. Flertalet verk berättar om inre såväl som yttre erfarenheter av säkerhet och utsatthet, ofta i just gränslandet mellan de två. Flertalet verk visar även på att gränser inte enbart fungerar som avskiljningar utan i många fall även som förbindelser. Det förbindande gränslandet kan vara i form av en fysisk mötesplats för annars åtskilda sociokulturella grupper eller i form av en kustlinje som förenar den lilla människan med den stora världen.

Sofia Ringstedt, curator filmprogrammet, Magasin III

 

2 mars – 29 mars: Kimsooja (f. 1957 i Sydkorea), Bottari Alfa Beach, 2001

 

30 mars – 26 april: Vangelis Vlahos (f. 1971 i Grekland), Untitled Knight 1, 1997

 

27 april – 24 maj: Mircea Cantor (f. 1977 i Rumänien), The Landscape is Changing, 2003

 

25 maj – 30 juni: Jumana Emil Abboud (f. 1971, palestinier), Al Awda/The Return, 2002

 

24 augusti – 20 september: Smadar Dreyfus (f. 1963 i Israel), 360 degrees, 2007

 

21 september – 18 oktober: Cecilia Parsberg (f. 1963 i Sverige), Var inte dum, 1997

 

19 oktober – 15 november: Janine Antoni (f. 1964 i Bahamas), Touch, 2002

Curator filmprogrammet: Sofia Ringstedt, Magasin III. Projektet är genomfört i samarbete med  Tinni Ernsjöö Rappe, Executive Director SSE Art Initiative.

Filmprogrammet går att uppleva i Handelshögskolans atrium under vardagar kl. 08–17. Ingång via Bertil Ohlins gata 5.

 

För mer information om Magasin III Museum for Contemporary Art:
Lisa Boström, kommunikationschef Magasin III
bostrom@magasin3.com, 070-772 87 22

För mer info om Art Initiative &  Handelshögskolan:
Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm
lars.strannegard@hhs.se

Tinni Ernsjöö Rappe, ansvarig för Art Initiative
tinni.rappe@hhs.se, 0708-36 66 41