Sol LeWitt
Wall Drawing #111, september 1971 (detalj)
En vägg indelad lodrätt i fem lika stora sektioner, med tio tusen linjer vardera: i den första 15 cm 
långa, i den andra 30 cm långa; i den tredje 45 cm långa; i den fjärde 60 cm långa och i den 
femte 75 cm långa. Blyertspenna.
Första installation: John Weber Gallery, NewYork, NY 
Först tecknad av: R. Cutrone, P. Graf, S. Kato, J. Marasco, J.Nyeboe, M. Stamos, B. Walker, R. 
Watanabe, M. Wheeler
Courtesy Estate of Sol LeWitt 

Foto: Martin Runeborg