Investigations of a Dog i Portugal, vår 2010

Investigations of a Dog, verk från FACE-samlingarna visades under våren 2010 på Ellipse Foundation i Cascais, Portugal.

Dela: