Från vänster: Gunnel Wåhlstrand, curator Bronwyn Griffith, och David Neuman, museichef Magasin III.

Dela: