Program

Specialvisning med intendent Tessa Praun

Datum: 29 mars 2009
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska
Utställning: Johan Grimonprez

Tessa Praun visar utställningen med verk av Johan Grimonprez, bland annat verket Doubletake, 2009, som ingår i Magasin 3:s samling.