Jockum Nordström
Program

Specialvisning av Thrice upon a time: kapitel II

Datum: 28 november 2010
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska
Utställning: Thrice upon a time

Följ med på visning med intendent Tessa Praun av Kapitel II i utställningen Thrice upon a time. Denna del av utställningen har interiörer som utgångspunkt. Tessa Praun talar om konstnärens arbete som i utställningen ges närvaro i form återgivna fantasier, utblickar från ateljén och inlånat referensmaterial.