Program

Specialvisning med curator Elisabeth Millqvist

Datum: 18 oktober 2009
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska

Intendent Elisabeth Millqvist visar utställningen Seven Wall Drawings och berättar om Sol LeWitts berömda väggmålningar.