Program

Specialvisning med Elisabeth Millqvist

Datum: 28 februari 2010
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska

Intendent Elisabeth Millqvist visar utställningen Seven Wall Drawings och berättar om Sol LeWitts berömda väggmålningar.