Program

Smygtitt på vårens utställning

Datum: måndag 2 februari 2015 kl. 18 - 20
Plats: Magasin III
Språk: English
Utställning: Markus Schinwald

Snart öppnar Magasin III för säsongen med en presentation av den österrikiske konstnären Markus Schinwald. Under de närmaste veckorna kommer Markus och hans assistent att finnas på plats i Stockholm för att tillsammans med vår personal installera utställningen.

Måndagen den 2 februari har du som medlem i III Art Club möjligheten att i en liten grupp träffa Markus Schinwald på Magasin III och tillsammans med honom se utställningen under installationsperioden.