Program

Museichef David Neuman visar Museum Magasin 3

Datum: 9 oktober 2011
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: svenska

I två av utställningssalarna visar vi från hösten 2011 verk från samlingen. Dessa utställningar ger återblickar och reflektioner kring konstnärskap som Magasin 3 har följt och visat i tidigare sammanhang. Museichef David Neuman har curerat denna första utställning som är en presentation av den yngre danske konstnären Tal R och Danmarks målarnestor Per Kirkeby som visas sida vid sida, samt en större grupp arbeten av den i Tyskland bosatta konstnären Cosima von Bonin, vars verk ofta ter sig absurda, men också fulla av humor.