Program

Specialvisning med intendent Tessa Praun

Datum: 20 september 2009
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska

Intendent Tessa Praun ger en specialvisning av utställningen med Smadar Dreyfus.