Program

Hur arbetar vi med vår samling?

Datum: 28 maj 2018
Plats: Magasin III
Språk: Svenska

Framför ett antal verk berättar Bronwyn Griffith, Intendent för samlingen/Chefsregistrator och Chefstekniker Thomas Nordin, om samlingsarbetet som sker just nu. Efteråt bjuder vi på förfriskningar.

Sedan 1987 har Magasin III:s samling vuxit hand i hand med vårt utställningsprogram, samlingen omfattar idag över tusen verk inklusive mer än sjuttio verk som har skapats speciellt till Magasin III. Genom att ta hand om och aktivt låna ut verk till andra stora och små institutioner över hela världen bidrar Magasin III till att konstnärer får möta ny publik och möjliggör att verken får upplevas i nya sammanhang.