Carl Hammoud Studio
Program

Föreläsning och konstnärssamtal om ateljén

Datum: 20 oktober 2010
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska
Utställning: Thrice upon a time

Wouter Davidts talar i sin föreläsning You specify it, we fabricate it: The art of production om konstnärlig produktion utifrån olika exempel. Utgångspunkten är den konceptuella vändning inom studio produktion som inleddes med Tony Smiths Die, en skulptur som konstnären beställde genom att helt enkelt ge instruktioner via telefon till ett stålföretag.

Wouter Davidts är professor i modern och samtida konst vid VU universitetet i Amsterdam och medredaktör till boken The Fall of the Studio. Artists at Work.

Efter föreläsningen följer ett samtal mellan Tessa Praun, intendent på Magasin 3, och konstnärerna Maria Hedlund och Carl Hammoud. Båda medverkar i
utställningen och kommer att dela med sig av sin syn på ateljén och hur de arbetar. Utställning och café öppet från kl 17. Fri entré.

Bild från Carl Hammouds studio.