Program

Föreläsning Hans Blomqvist. En hunds forskningsarbete. Kafka som konstnär och mystiker

Datum: 17 februari 2011
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: svenska
Utställning: Investigations of a Dog

I sin föreläsning En hunds forskningsarbete. Kafka som konstnär och mystiker kommer Hans Blomqvist berätta om Kafkas liv, verk och vilka tolkningar det gett upphov till genom tiderna. Vidare kommer Blomqvist att ge en inblick i Kafkas egenartade sätt att skapa sina berättelser samt hans estetik, där mystiska föreställningar spelade en central roll.

Hans Blomqvist är översättare och författare, hemmahörande i Göteborg. Tillsammans med Erik Ågren har han sedan många år tillbaka tolkat och översatt Franz Kafka till svenska. Sedan år 2000 är de i färd med att i samarbete med förlaget Bakhåll i Lund publicera en nyöversatt, komplett, inbunden utgåva av Kafkas litterära texter, dagböcker och brev. Arton volymer är planerade och fjorton av dem har hittills utkommit.

Hans Blomqvist har bland annat skrivit Den oerhörda värld jag har i mitt huvud 2006, en bok om Kafkas litterära teknik och estetik baserat på hans egna uttalanden om sitt skrivande samt essäsamlingen Gemenskapen har sina demoner och ensamheten sina, 2009.