Program

Föreläsning av Roman Buxbaum

Datum: 26 januari 2008
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska

I anslutning till Magasin 3s utställning Miroslav Tichý & Julia Margaret Cameron höll Roman Buxbaum, grundare av stiftelsen Foundation Tichy Oceán, en föreläsning.

Buxbaum är även producent till filmen om Miroslav Tichý som visades i utställningen.