Program

Föreläsning av Richard Julin om immateriell konst

Datum: 24 april 2008
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska
Utställning: Tino Sehgal

Richard Julin föreläser i relation till Tino Sehgals utställning på Magasin 3. Historiska exempel på immateriell konst tas upp ur ett personligt perspektiv. Bland andra berörs Arthur Cravan, Valie Export och Yves Klein.