Program

Föreläsning av Leif Wigh

Datum: 14 februari 2008
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska

Föreläsning av Leif Wigh (f.d intendent för fotografi vid Moderna Museet)
En blick åt det förflutna. Om äldre fototeknik och dess utövare, 1839-1980
Fri entré till föreläsningen. Utställningarna och caféet är öppna till kl 19.

Leif Wigh kommer i sin föreläsning i relation till utställningen med Miroslav Tichý & Julia Margaret Cameron att berätta om både teknik och stilutveckling i några av fotografihistoriens epoker.

Konstruerandet av de båda fotografimetoderna daguerreotyp och kalotyp (talbottyp) skedde under 1800-talets första del. Den senare metoden förfinades småningom och pappersnegativ ersattes av negativ på glasskivor (våtkollodieförfarande). Julia Margaret Cameron kom att använda denna metod och hon utvecklade efter hand ett personligt, mycket konstfullt förfarande. Cameron som inledningsvis arbetade med ett särskilt objektiv på sin kamera fokuserade inte helt på motivet utan lade skärpan på ett visst avstånd ifrån exempelvis en modells ansikte. Vid ett hastigt påseende kan det verka som om tjeckiske konstnären Miroslav Tichý har inspirerats av Camerons förhållningssätt. I Tjeckoslovakien fanns en stark och självständig fotografitradition som utvecklades under decennierna efter första världskrigets slut. Särskilt spännande är att Tichý konstruerat egna kameror. Det fanns också under 1970-talet en rörelse bland bildskapare i olika länder att använda sig av ålderdomliga kameror för att uppnå särskilda effekter och bildstämningar.