Corinne Diserens
Program

Föreläsning av Corinne Diserens

Datum: 6 maj 2010
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska

Lygia had the power to transcend art and propose experiences of life! Her work is so, so strong and alive!!! (Maria Nepomuceno)

Corinne Diserens, frilansande curator som skapat två stora retrospektiva utställningar med Lygia Clark (1920-1988) föreläste 11 maj på Magasin 3. Utgångspunkten för föreläsningen var Clark som en viktig inspirationskälla för Maria Nepomuceno som är aktuell med en utställning på Magasin 3 under våren 2010. Tillsammans med Helio Oiticica kan Lygia Clark beskrivas som en oundviklig referens för generationer av konstnärer i Brasilien. I Sverige har hon framförallt presenterats som en viktig del i den neokonkretistiska rörelsen i Rio de Janeiro från slutet av 50-talet. Hon fick stort gehör för sina tidiga målningar och objekt. Corinne Diserens presenterade föreläsningen som ett collage över Lygia Clarks oeuvre och hennes fokus var snarare konstnärens senare verksamhet. Clark utmanade omvärlden genom hur hon integrerade konst och psykoterapi i sitt arbete. Hon kom att betrakta åskådaren som en deltagare, en klient och kallade sina sessioner för behandling. Diserens visade filmklipp från situationer där Clark berättade och demonstrerade hur hon använde sina objekt och vad hon tänkte kring dem med tyngdpunkt på det taktila. I ett avsnitt visade Clark det objekt hon kallade sitt första, renaste och bästa – en försluten plastpåse fylld av luft som hon eller klienterna höll i sina händer och förde över kroppen. En annan sekvens var dokumentation från Baba Antropofágica som Maria Nepomuceno refererar specifikt till när hon talar om hur Clark influerat hennes konstnärskap, hon beskriver sin upplevelse:

In this experience one person had to be laid on the floor and the other persons, with spools of thin threads in their mouths, start to take out the wet thread, out of the mouth and let it fall over the lying person. I read about this experience when I was pregnant…it inspired me to do a video in 2002. I was then seven months pregnant. It made me feel in touch with this proposition of Lygia, I feelt I understood the profound sense of freedom and vicerality of her work.

Diserens lät också andra aktiva konstnärers verk spegla de idéer som var centrala för Clark som till exempel Tricia Browns Man Walking Down the Side of a Building först uppförd 1970. Fragment av dokumentation av Clark och andra konstnärer utgjorde Diserens collage-presentation som slutade med lästips.

Corinne Diserens är frilansande curator. Hon har tidigare varit chef för Museion, Bolzano; Musée des Beaux-Arts de Nantes, Musées de Marseille och Carta Blanca, Madrid. Corinne Diserens har också arbetat som curator på IVAM, Valencia. Hon var curator för den retrospektiva utställningen Lygia Clark på Musée d’Art Contemporain – MAC, Marseille och tillsammans med Suely Rolnik gjorde hon utställningen Lygia Clark, de l’oeuvre à l’évènement. Nous sommes le moule. A vous de donner le souffle 2005 på Musée des Beaux-Arts i Nantes.