Program

Filmvisning The Syrian Bride

Datum: 26 november 2009
Plats: Magasin 3, Stockholm

Eran Riklis flerfaldigt prisbelönta film The Syrian Bride från 2004 utspelar sig i den drusiska byn Majdal Shams där det förbereds för ett bröllop. Det rådande politiska läget i regionen gör att den blivande bruden aldrig mer kommer att kunna återvända till sin hemby på de ockuperade Golanhöjderna då hon korsar gränsen till Syrien för att förenas med sin blivande man. Filmen utvecklas till en tragikomisk och mångbottnad berättelse som visar hur politik, traditioner och historia ständigt formar människors verklighet i Mellanöstern. Liksom rösterna i Smadar Dreyfus verk Mother’s Day ropar man i filmen till varandra över gränsen i ett försök att hålla samman de splittrade familjerna.