Program

Elisabeth Frieberg i samtal med Bronwyn Griffith

Datum: torsdag 23 november 2017 kl. 18 - 20
Plats: Magasin III
Språk: Svenska

Upplev Elisabeth Friebergs målningar som är installerade på museet tillsammans med verk av den dansk/vietnamesiske konstnären Danh Vo. Under kvällen samtalar Elisabeth Frieberg och intendent Bronwyn Griffith, i utställningen.

En väsentlig del av Friebergs arbetsprocess utgörs av att befinna sig i och att måla utifrån naturen på för henne betydelsefulla platser runt om i världen. Färger och stämningslägen från dessa platser – liksom en undersökning av begrepp som skala, rytm och tid – ingår som likvärdiga delar i hennes utforskande abstrakta måleri. Elisabeth Frieberg tog sin examen vid Konsthögskolan i Umeå 2010. Hon har byggt upp och är ansvarig för den nya måleristudion på Konstfack i Stockholm där hon undervisar sedan 2016.