Program

Curatorvisning av Thrice upon a time: Kapitel III

Datum: 12 december 2010
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska
Utställning: Thrice upon a time

Chefsintendent Richard Julin visar kapitel III av utställningen Thrice upon a time.