Program

Artist talk Tony Oursler

Datum: 15 september 2016
Plats: Magasin III, Frihamnen
Språk: Engelska
Utställning: Tony Oursler – M*r>0r

Innan vernissagen den 15 september gav Tony Oursler ett artist talk i entrén på Magasin III tillsammans med Richard Julin, biträdande chef och chefsintendent Magasin III.