Program

Artist talk med Tino Sehgal

Datum: 6 mars 2008
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska
Utställning: Tino Sehgal

Samtal mellan Tino Sehgal och chefsintendent Richard Julin med anledning av konstnärens utställning på Magasin 3.