Program

Artist talk med Sofia Hultén

Datum: 27 september 2008
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska
Utställning: BETWIXT

Samtal mellan Sofia Hultén och Richard Julin, chefsintendent på Magasin 3 i samband med vernissagen av utställningen BETWIXT – SOFIA HULTÉN between KENDELL GEERS, GABRIEL OROZCO, JONATHAN MONK, COSIMA VON BONIN, PAUL CHAN and MONA HATOUM.