Program

Artist talk med Jonathan Monk

Datum: 13 november 2008
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska
Utställning: BETWIXT

Chefsintendent Richard Julin möter Jonathan Monk i ett samtal om ett samtal. Monk har kallats allt från konstnärsvampyr till hovnarr i sitt personliga uttolkande av konsthistorien där han lekfullt blandar högt och lågt.