Program

Artist talk med Johan Grimonprez

Datum: 28 maj 2009
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Engelska
Utställning: Johan Grimonprez

Som utgångspunkt för sin föreläsning kommer Johan Grimonprez att ha ett av sina verk, det så kallade YouTube-o-theque, som just nu visas i entrén på Magasin 3. Denna samling videoklipp tagna från det aldrig sinande flödet av information på internet visar på Grimonprez’ intresse för hur media påverkar vår uppfattning av verkligheten. Med detta som ett generellt intresse kommer Grimonprez sedan att huvudsakligen fokusera på arbetet med sin senaste film Double Take som visas på Magasin 3 Stockholm Konsthall fram till den 7 juni.