Program

Artist talk Björn Säfsten

Datum: 11 april 2011
Plats: Magasin 3, Stockholm
Språk: Svenska

Richard Julin samtalar med koreografen Björn Säfsten och dansarna som medverkar i Säfstens verk Corduroy de-constructed; Anja Arnquist, Sophie Augot, Allison Ahl, Linda Blomqvist, Madeleine Lind.