Lars Nilsson, 1956

Vid mitten av vår levnadsbana fann jag mig i en mörk skog… (Midway on our life’s journey I found myself in dark woods…)

2002
Video installation
30 min loop
Magasin III Production