Lars Nilsson, Vid mitten av vår levnadsbana fann jag mig i en mörk skog… (Midway on our life’s journey I found myself in dark woods…), 2002 (videostill).

Share: