Rémy Zaugg, 1943 – 2005

ETT SJÄLVPORTRÄTT / A SELFPORTRAIT

1992–96
Varnish on wood
235,30 x 210,10 cm
Magasin III Production