Samtal: Charles Esche, David Neuman och Maria Lind om samlande | Del 1

What is the New Role of Collections?

Museer har under 1900-talet gått ifrån sin roll som bärare av klassisk kultur och samlare av historiskt vetande till att bli aktiva delar av samtidskulturen genom snabba projekt, beställda nya konstverk, arbetsvistelser och andra typer av stöd till konstnärer. Kan samlingarnas form, presentation och utveckling bli en del av detta språng mot nyproduktion eller kommer samlingen att hamna för långtifrån de uttryck den samtida konsten ställer emot den? Har de privata samlingarna och institutionerna nu tagit över en del av de offentliga museernas klassiska roll även i Europa? Hur påverkar detta i så fall konstnärernas förhållande till sina finansiärer och förmedlare?

Samtalet på Magasin 3 är en del i IASPIS seminarieserie Tendenser i tiden med syfte att spåra och diskutera aktuella tendenser i produktion, presentation, förmedling och bevarande av samtida konst.

Medverkande: Charles Esche, curator, David Neuman, museichef Magasin 3 och Maria Lind, curator och chef IASPIS
Språk: engelska
Datum: 27 februari 2007
Längd: 52 min
Plats: Magasin 3 Stockholm Konsthall

Lyssna på del 2 här.

Samtal
Dela: