Sol LeWitt, 1928 – 2007

Wall Drawing #124

1972
Blyertspenna på vägg

Horisontella, ej raka linjer. Varje tecknare gör en horisontell ej rak linje från vänster till höger på väggen. Linjerna ska inte vidröra varandra. Det finns lika många linjer som tecknare, vardera ritar en.
Privat samling