Sol LeWitt, 1928 – 2007

Wall Drawing #123

1972
Blyertspenna på vägg

Kopierade linjer. Den första tecknaren ritar en ej rak lodrätt linje så lång som möjligt. Den andra tecknaren ritar en linje bredvid den första och försöker att efterlikna den. Den tredje gör samma sak och det gör så många tecknare som möjligt. Sedan kopierar den första tecknaren åtföljd av de andra den senast tecknade linjen tills båda ändar av väggen är nådda.
Addison Gallery of American Art