Sol LeWitt, 1928 – 2007

Wall Drawing #111

1971
En vägg indelad lodrätt i fem lika stora sektioner, med tio tusen linjer vardera: i den första 15 cm långa, i den andra 30 cm långa; i den tredje 45 cm långa; i den fjärde 60 cm långa och i den femte 75 cm långa. Blyertspenna.

Första installation: John Weber Gallery, New York, New York
Först tecknad av: R. Cutrone, P. Graf, S. Kato, J. Marasco, J. Nyeboe, M. Stamos, B. Walker, R. Watanabe, M. Wheeler
Glenstone

Varken linjer eller ord är idéer, de är medel med vilka idéer förmedlas.   Sol LeWitt

Wall Drawing #111 är materialiseringen av en idé. Verket är indelat i fem lika stora sektioner, var och en av sektionerna är fylld med 10 000 raka linjer, handritade med blyertspenna och linjal direkt på väggen. Linjernas längd ökar successivt, vilket gör varje ny sektion tätare än den föregående. Dessa strikta parametrar kräver ett intensivt arbete för att utföras och ändå är resultatet ett meditativt och kontemplativt verk.

Sol LeWitt var en pionjär bland minimalistiska och konceptuella konstnärer och hans väggmålningar förändrade vår uppfattning om vad konst är, hur den görs och vem som skapar den. Varje teckning baseras på verbala eller skrivna instruktioner, inga val görs under processen. Sol LeWitts roll kan liknas vid kompositörens, personen från hans ateljé agerar som dirigent och konstnärerna som utför verket utgör orkestern.

Bronwyn Griffith, intendent (forskning samlingen)/chefsregistrator